Legalizacja butli LPG Warszawa

Legalizacja instalacji LPG i CNG

Legalizacja butli LPG

Dokonujemy legalizacji zbiorników LPG

Posiadamy uprawnienie nadane przez Transportowy Dozór Techniczny, pozwalające na przeprowadzenie legalizacji zbiorników LPG. Jesteśmy bezkonkurencyjny w województwie mazowieckim pod względem, jakości, szybkości i ceny.
Oferujemy sprawną, profesjonalną usługę w korzystnej cenie.

Zbiorniki montowane w instalacjach gazowych w Polsce posiadają 10 letnią ważność badania. Po tym okresie należy dokonać legalizacji lub wymiany zbiornika na nowy.
Maksymalny okres użytkowania butli to 20 lat, chyba że dokument homologacyjny dla danego zbiornika stanowi inaczej.

Do legalizacji mogą być dopuszczone wyłącznie butle z wybitym znakiem homologacyjnym 67R (wszystkie polskie zbiorniki LPG go posiadają).
Czasem legalizacja zbiornika instalacji gazowej jest mylnie nazywana homologacją butli LPG.

Dokonujemy legalizacji zbiorników LPG.
(Posiadamy również uprawnienia do wykonywania legalizacji zbiorników CNG.)

Usługę legalizacji wykonujemy na 3 sposoby:

  • Klient zostawia samochód celem dokonania usługi.
  • Klient dostarcza zbiornik zdemontowany z pojazdu wraz z dokumentami samochodu - dowód rejestracyjny (gdzie jest uwzględniona instalacja gazowa)
  • Klienta podjeżdża autem, my wymontowujemy zbiornik do niezbędnych badań (klient w czasie badań może jeździć samochodem na benzynę), po dokonaniu legalizacji zbiornika, klient przyjeżdża na montaż jego zbiornika.

W naszym zakładzie dokonujemy legalizacji doraźnej i okresowej.

  • Legalizacja doraźna jest wykonywana gdy brak jest dokumentów dotyczących zbiornika LPG i CNG w okresie do 10 lat eksploatacji tego zbiornika.
  • Legalizacja okresowa jest to legalizacja po upływie 10 lat eksploatacji każdego typu zbiornika (LPG, CNG), i przedłuża jego eksploatację na kolejne 10 lat.

Dodatkowe informacje:

Gdy butla nie otrzyma legalizacji jest to jednoznaczne z brakiem możliwości dalszej eksploatacji butli. Butle nie zdatne do użytkowania nie są podłączane ponownie do instalacji ponieważ mogą stanowić zagrożenie.
Rozporządzeniu ministra transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Prosimy o telefon w celu ustalenia terminu legalizacji (tel.605 153 034).

Ile kosztuje legalizacja butli LPG?

Cena legalizacji butli LPG jest obliczana na podstawie typu legalizacji ,sposobu dostarczenia i typu zbiornika.

Korzystne warunki przy stałej współpracy z serwisem (szczegóły do uzgodnienia telefonicznie).