CZY SAMOCHÓD ZASILANY GAZEM JEST BEZPIECZNY?

bezpieczenstwo lpg w samochodzie

Poza tradycyjnym paliwem, którym jest etylina i olej napędowy, stosuje się w następnej kolejności LPG; tj. mieszaninę propanu i butanu oraz CNG; tj. metan, czyli gaz ziemny.

Mieszaninę propanu i butanu po skropleniu przechowuje się i sprzedaje się w fazie ciekłej. Propan-butan w stanie ciekłym nie stwarza specjalnych problemów technicznych. Metan, czyli inaczej gaz ziemny , również można skroplić i robi się to np. do transportu tego gazu na tankowcach. Jedynym, bardzo ważnym ograniczeniem technicznym w przechowaniu tego paliwa w stanie ciekłym jest jego niska temperatura. Problemem termicznego izolowania tak skroplonego gazu w przypadku tankowców rozwiązano budując kosztowną izolację termiczną, co na skalę przewozu olbrzymich ilości gazu opłaci się.
W przypadku samochodów koszt budowy zbiorników „termosów” do przechowywania metanu w stanie ciekłym jest zbyt duży i niewspółmierny do zysku z jazdy na tym paliwie.
Kłopotliwe jest również, z powodów technicznych, tankowanie metanu w stanie ciekłym, a poza tym możliwości dystrybucji metanu w stanie ciekłym są bardzo ograniczone i raczej nieopłacalne.
Zajmijmy się LPG w fazie płynnej i CNG w fazie lotnej.
Co z bezpieczeństwem butli LPG? W laboratorium AMP Service , które badają zbiorniki LPG i CNG, badamy również butle nurkowe do aparatów do oddychania oraz zbiorniki do paintball. Zbiornik LPG do mieszaniny propan- butan są powierzchnie używane w instalacjach samochodowych. Dbałość o stan techniczny tych zbiorników jest szczególnie ważna, ponieważ jej brak sprowadza realne zagrożenie dla użytkowników i otoczenia.
Propan- butan, w stanie ciekłym w temperaturze otoczenia wytwarza ciśnienie około 5 atmosfer. Na stacji LPG przy tankowaniu gazu propan- butan ciśnienie może dojść do 15 atmosfer.
W laboratorium AMP Service zbiorniki w zależności od typu są sprawdzane pod ciśnieniem 30 lub 35 atmosfer. Ścianki samochodowego zbiornika LPG maja około 2 mm grubości.
Kształt samego zbiornika jest taki aby zapewnił optymalny rozkład naprężeń na ścianki a przez to zapewnił jego dużą wytrzymałość. W przypadku gazu propan- butan samo ciśnienie w zbiorniku nie stwarza większego zagrożenia, większym i bardzo istotnym zagrożeniem jest ulatniający się ze zbiornika gaz, zwłaszcza w połączeniu z połączeniu z powietrzem w proporcji wybuchowej.
Należyta dbałość o stan techniczny zbiornika i właściwa jego eksploatacja powodują jednak, że eksploatacja samochodu wyposażonego w zasilenie LPG jest bezpieczna.
Trochę inaczej jest w przypadku CNG. Zbiorniki na to paliwo produkowane są w innej technologii i wykonywane są tylko w kształcie zapewniającym najwyższą wytrzymałość.
W przypadku zbiorników- butli CNG poza niebezpieczeństwem wynikającym z rodzaju paliwa, tj. metanu, który w mieszaninie wybuchowej z powietrzem jest tak samo niebezpieczny jak propan- butan, dochodzi jeszcze jeden czynnik zagrożenia tj. bardzo wysokie ciśnienie sprężonego metanu.
W temperaturze otoczenia nominalne ciśnienie pracy takiej butli to 200 atmosfer. Przy tankowaniu może być nieco wyższe. Bardzo niebezpieczne jest zatem samo ciśnienie metanu. Gwałtowne rozszczelnienie- rozerwanie butli jest porównywane z wybuchem starej konstrukcji. Butle, które badamy w AMP poddawane są próbie ciśnieniowej na 300 atmosfer.
Żeby uzmysłowić Państwu, jak wielka siła uwięziona jest w sprężynowym gazie, powiem dla przykładu, że ciśnienie jakie wytwarza ładunek miotający w tradycyjnej, śrutowej strzelbie myśliwskiej jest rzędu 600 atmosfer, a przekrój lufy to 12 mm, przekrój przeciętnego zbiornika zaczyna się od 200mm, aż do 600mm.
Czy przeciętny kierowca eksploatujący instalację LPG lub CNG ma wpływ na bezpieczeństwo? Z całą pewnością tak, może on bowiem wstępnie zweryfikować stan zbiornika, który eksploatuje. Dla przykładu prezentuje kilka zdjęć zbiorników LPG, które zagrażały bezpieczeństwu.
Zapraszamy na naszą stronę do galerii ciekawostek. Tam się dzieje:www.lpgpiotr.pl. Najlepiej jednak badanie zbiornika wykonać w zakładzie z odpowiednimi uprawnieniami. Zostanie ono wykonane przy użyciu specjalistycznych urządzeń diagnostycznych.
W laboratorium AMP Service mamy taki zwyczaj, że jeżeli zbiornik nie przejdzie badań i zostanie odrzucony, to zlecający badanie zbiornika nie ponosi kosztów, nie płaci za badanie.
W kolejnym wydaniu „Kierofcy” opowiem o legalizacji zbiorników. Zapraszam do kontaktu telefonicznego: 605153034, 605046066, 224992525. Odpowiemy na pytania- serwisujemy większość instalacji LPG. E-mail: legalizacjalpg@gmail.com
Pozdrawiam i szerokiej drogi.